คอร์ส Etsy Profits

ทำเงินออนไลน์ด้วย Printables สินค้าดิจิตอล แพลนเนอร์และ Log Books ที่เว็บไซต์ Etsy ไม่ต้องสต๊อกสินค้า

*** สินค้าหลักคือ Planners และ Log Books ***

รายละเอียดคอร์ส Etsy Profits หัวข้อที่จะสอนมีดังนี้...
 • การสมัครขาย การเปิดร้าน
 • การตั้งชื่อร้าน
 • การหาตลาด การหาคีย์เวิร์ด
 • Etsy SEO - การเขียน Title และ Description การเลือก tags
 • Google SEO (ขั้นพื้นฐาน) เพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะหาสินค้าเจอ
 • การทำเนื้อในและการอัพโหลดไฟล์เพื่อขาย
 • การทำเนื้อในลิขสิทธิ์สำหรับคนที่ทำธุรกิจ Amazon KDP (เพิ่มรายได้อีกทางเพราะยังไม่ค่อยมีคนทำ...แต่ความต้องการมีมาก)
 • การแก้ไขเนื้อในจาก Amazon KDP เพื่อขายที่ Etsy
 • การเตรียมรูป Listing (หน้าที่ขาย)
 • Pinterest Marketing (การตลาด Pinterest สำหรับธุรกิจ Etsy)
 • การเตรียมรูปสำหรับ Pinterest
 • การรับเงินรายได้
 • ฯลฯ

  *** สมัครเปิดร้านผ่านลิ้งก์นี้ได้ 40 listings ฟรี...https://etsy.me/2rDsYOc ***

เรียนแล้วไม่เข้าใจหรือขัดข้องตรงไหนสามารถสอบถามผู้สอนได้โดยตรง มี support หลังเรียน

รับประกันความพอใจภายใน 14 วัน

*** หากเรียนแล้วคิดว่าเนื้อหาในคอร์สไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทางโรงเรียนยินดีคืนเงิน 100%

เงื่อนไขคือต้องแสดงหลักฐานว่าได้ทำตามที่ผู้สอนได้สอนเทคนิคต่างๆแล้วเท่านั้น คุณต้องถ่ายรูปจอคอมพิวเตอร์...แสดงว่าได้ทำตามทุกขั้นตอน ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องดูวิดีโอน้อยกว่า 25% ถึงแม้คุณจะคลิก "Complete" ก็ตาม แต่หากเช็คแล้วปรากฏว่าเรียนไปแล้วมากกว่า 25% ทางโรงเรียนไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่มีข้อยกเว้น! ***


Your Instructor


May Taylor
May Taylor

Course CurriculumFrequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 14 days and we will give you a full refund. *** Valid if you have watched less than 25% of the curriculum. It doesn't matter if you click "complete" or not, we have a chart that shows exactly how much of each video you have watched. NO EXCEPTIONS! ***

Get started now!