เกี่ยวกับผู้สอน

คุณเมย์ เทย์เลอร์เป็นบุตรสาวคนที่สองของพันเอก (พิเศษ) บุญส่งและนางดวงดุษณี คำวังเงี้ยว เธอจบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ Master of Business and Management (MBM) จากมหาวิทยาลัยไวกาโต้ (University of Waikato) เมือง Hamilton ประเทศนิวซีแลนด์

นอกจากคุณเมย์จะสนใจในเรื่องการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนแล้ว เธอยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง เพราะเธอเชื่อมั่นในศักยภาพส่วนบุคคล ว่าทุกคนต่างมีความสามารถ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำความสามารถมาใช้ประโยชน์สูงสุด

เวลาว่างของคุณเมย์นอกจากจะอ่านหนังสือฮาว์ทูแล้ว เธอยังเป็นนักเขียนนิยายรัก นามปากกา “ดวงดุษณี” ซึ่งคุณเมย์เขียนนิยายมาแล้วทั้งหมด 10 เรื่อง และเรื่องสั้น 3 เรื่อง และนักเขียนหนังสือให้ความรู้นามปากกา “เมย์ เทย์เลอร์”

คุณเมย์เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์หลายประเภท ในปี 2019 ทำรายได้ 1.4 ล้านบาทภายใน 12 เดือน จากเงินลงทุน 0 บาท และเธอยังไขว่คว้าหาความรู้เรื่องธุรกิจเป็นประจำ

ปัจจุบันคุณเมย์อาศัยอยู่ที่เมือง Hamilton (ห่างจาก Auckland ประมาณชั่วโมงครึ่ง) ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการศึกษา

ทุนการศึกษา:

- คนไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโปรแกรม "Start-up Waikato Scholarship Programme" ของมหาวิทยาลัยไวกาโต้ พร้อมเงินทุน 5,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (ประมาณแสนกว่าบาท)

ด้านวิชาการ:

- วิทยากรพิเศษมหาวิทยาลัยไวกาโต้ (University of Waikato) ประเทศนิวซีแลนด์

การศึกษา:

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

Master of Business and Management (MBM)

University of Waikato, Hamilton, New Zealand

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science (Computer Science)

University of Waikato, Hamilton, New Zealand

- ประกาศนียบัตรการเขียนโปรแกรมและการออกแบบเว็บไซต์

Diploma of WWW Page Programming and Design

Vision College, Hamilton, New Zealand

- ประกาศนียบัตรวิศวะคอมพิวเตอร์

Diploma of PC Engineering

Techtorium NZ Institute of Information Technology,

Auckland, New Zealand

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง