คอร์ส Etsy Digitals

ทำเงินออนไลน์ด้วย Digital Planners ขายของต่างประเทศไม่ต้องสต๊อกสินค้า


เนื้อหาหลักในคอร์สนี้คือสอนการทำ Digital Planners สอนพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเปิดร้าน Etsy เช่น การสมัครขาย การรับเงินรายได้ การอัพโหลดไฟล์ การตลาด ฯลฯ

BONUS แถมฟรี! Canva mockup 10 templates มูลค่า 2,499 บาท

FAQ - ถาม ตอบ

ดิจิตอลแพลนเนอร์คืออะไร?

คือแพลนเนอร์ที่ลูกค้าสามารถใช้งานบน digital devices เช่น iPad iPhone Tablet และโทรศัพท์มือถือ

จำเป็นต้องมี iPad หรือไม่ถึงเรียนคอร์สนี้ได้?

ไม่จำเป็น เพราะโปรแกรมที่ใช้ทำแพลนเนอร์ที่สอนในคอร์สนี้สามารถใช้ PowerPoint หรือ Pages หรือ Keynote (Pages กับ Keynote สมัครใช้ฟรี)

คอร์ส Etsy Profits กับ คอร์ส Etsy Digitals ต่างกันยังไง?

คอร์ส Etsy Profits - สอนการทำ printable แพลนเนอร์ ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์และพิมพ์ออกมาก่อนถึงจะใช้งานได้

คอร์ส Etsy Digitals - สอนการทำดิจิตอลแพลนเนอร์ จำเป็นต้องใช้ Application ถึงจะเปิดไฟล์เพื่อใช้งานได้ เช่น Goodnotes หรือ Notability

ถ้าสนใจทำแพลนเนอร์แบบ printable (ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์แล้วพิมพ์แพลนเนอร์เอง) สมัครเรียน "คอร์ส Etsy Profits"...https://it-newbies.teachable.com/p/etsy-profits

ต้องการสอบถามเกี่ยวกับคอร์สนี้ สามารถสอบถามผู้สอนได้โดยตรงที่...
Facebook: https://www.facebook.com/maywriter

รับประกันความพอใจภายใน 14 วัน

*** หากเรียนแล้วคิดว่าเนื้อหาในคอร์สไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทางโรงเรียนยินดีคืนเงิน 100%

เงื่อนไขคือต้องแสดงหลักฐานว่าได้ทำตามที่ผู้สอนได้สอนเทคนิคต่างๆแล้วเท่านั้น คุณต้องถ่ายรูปจอคอมพิวเตอร์...แสดงว่าได้ทำตามทุกขั้นตอน ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องดูวิดีโอน้อยกว่า 25% ถึงแม้คุณจะคลิก "Complete" ก็ตาม หากเช็คแล้วปรากฏว่าเรียนไปแล้วมากกว่า 25% ทางโรงเรียนไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่มีข้อยกเว้น! ***


Your Instructor


May Taylor
May Taylor

Course CurriculumFrequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 14 days and we will give you a full refund. *** Valid if you have watched less than 25% of the curriculum. It doesn't matter if you click "complete" or not, we have a chart that shows exactly how much of each video you have watched. NO EXCEPTIONS! ***

Get started now!