ดีไซน์ปกสมุดโน้ต Planners และ Journals ด้วย Photoshop

ตัวอย่าง 19 ดีไซน์ สมุดโน้ตทำเงินของผู้สอน จากธุรกิจ ​Low Content Publishing แจก FREE Source Files!

19 ดีไซน์สมุดโน้ตทำเงินของผู้สอนจากธุรกิจ Low Content Publishing แจก FREE Source Files!

ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ มือใหม่โฟโต้ชอปก็เรียนได้

สอนเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจ Low Content Publishing ขายสมุดโน้ต Planner และ Journal ที่เว็บไซต์ Amazon

ไม่ใช่แค่สอนทำปกเท่านั้นแต่เป็น 19 ดีไซน์ที่ขายได้ของผู้สอน

ทั้งหมด 19 ดีไซน์ + Bonus #1 การใช้ Source Files + Bonus #2 PSD Source Files

ซึ่ง PSD Source Files ดาวน์โหลดแล้วสามารถนำไปปรับเปลี่ยนใช้กับปกของคุณได้เลยค่ะ

รับประกันความพอใจภายใน 14 วัน

*** หากเรียนแล้วคิดว่าเนื้อหาในคอร์สไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทางโรงเรียนยินดีคืนเงิน 100%

เงื่อนไขคือต้องแสดงหลักฐานว่าได้ทำตามที่ผู้สอนได้สอนเทคนิคต่างๆแล้วเท่านั้น คุณต้องถ่ายรูปจอคอมพิวเตอร์...แสดงว่าได้ทำตามทุกขั้นตอน ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องดูวิดีโอน้อยกว่า 25% ถึงแม้คุณจะคลิก "Complete" ก็ตาม หากเช็คแล้วปรากฏว่าเรียนไปแล้วมากกว่า 25% ทางโรงเรียนไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่มีข้อยกเว้น! ***


Your Instructor


May Taylor
May Taylor

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 14 days and we will give you a full refund. *** Valid if you have watched less than 25% of the curriculum. It doesn't matter if you click "complete" or not, we have a chart that shows exactly how much of each video you have watched. NO EXCEPTIONS! ***

Get started now!