คอร์ส Paper Games Gold Mine

ทำสมุดเกมส์เด็กง่ายๆ 20 ประเภทด้วย CANVA ฝากขายที่ Amazon Etsy หรือเว็บไซต์ส่วนตัว

เนื้อหาในคอร์สนี้สอนการทำ Paper Games ทั้งหมด 20 ประเภท ด้วย Canva ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลังจากทำเสร็จแล้วสามารถฝากขายที่เว็บไซต์ Amazon Etsy หรือร้านค้าของตัวเอง Shopify หรือ WooCommerce

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการออกแบบ คอร์สนี้ออกแบบสำหรับมือใหม่ คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้ Canva โดยเฉพาะ

*** คอร์สนี้สอนการทำ Paper Games เท่านั้น หากสนใจธุรกิจ KDP - Low Content Publishing และ Etsy มีคอร์สสอนต่างหาก ***

ตัวอย่างเกมส์...

  • Sea Battle
  • What's Your Name?
  • Sim
  • Word Search Puzzle
  • Fortune Telling Game
  • Words Within a Word
  • Mazes
  • อื่นๆ
รับประกันความพอใจภายใน 14 วัน

*** หากเรียนแล้วคิดว่าเนื้อหาในคอร์สไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทางโรงเรียนยินดีคืนเงิน 100%

เงื่อนไขคือต้องแสดงหลักฐานว่าได้ทำตามที่ผู้สอนได้สอนเทคนิคต่างๆแล้วเท่านั้น คุณต้องถ่ายรูปจอคอมพิวเตอร์...แสดงว่าได้ทำตามทุกขั้นตอน ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องดูวิดีโอน้อยกว่า 25% ถึงแม้คุณจะคลิก "Complete" ก็ตาม แต่หากเช็คแล้วปรากฏว่าเรียนไปแล้วมากกว่า 25% ทางโรงเรียนไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่มีข้อยกเว้น! ***Your Instructor


May Taylor
May Taylor

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 14 days and we will give you a full refund. *** Valid if you have watched less than 25% of the curriculum. It doesn't matter if you click "complete" or not, we have a chart that shows exactly how much of each video you have watched. NO EXCEPTIONS! ***

Get started now!