******

เนื่องจาก Bundle นี้มีสินค้าดิจิตอลหลายชุด

ได้แก่ อีบุ๊กและแพ็กเนื้อใน (interior)

จึงไม่สามารถคืนเงินได้

หากสนใจลงเรียนคอร์สออนไลน์

แต่ยังไม่แน่ใจ...

แนะนำให้เรียนคอร์สฟรี หรือลองเรียนที่ YouTube ก่อนค่ะ

******
Choose a Pricing Option

฿26,649

Mega Bundle Deal

******

เนื่องจาก Bundle นี้มีสินค้าดิจิตอลหลายชุด

ได้แก่ อีบุ๊กและแพ็กเนื้อใน (interior)

จึงไม่สามารถคืนเงินได้

หากสนใจลงเรียนคอร์สออนไลน์

แต่ยังไม่แน่ใจ...

แนะนำให้เรียนคอร์สฟรี หรือลองเรียนที่ YouTube ก่อนค่ะ

******
Choose a Pricing Option

฿26,649

Mega Bundle Deal