คอร์ส 4 เดือน 1 ล้าน

เคล็ดลับการทำธุรกิจออนไลน์ของผู้เขียน แผนที่สำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จจากธุรกิจออนไลน์


คอร์ส "4 เดือน 1 ล้าน" แบ่งปันประสบการณ์จากการทำธุรกิจออนไลน์ของผู้เขียน ถือได้ว่าเป็นแผนที่สำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จจากธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุน และไม่เสียค่าโฆษณา

เนื้อหาหลักในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Part 1 - Mindset

การโปรแกรมสมองสู่ความสำเร็จ

Part 2 - Business

ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จจากธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นการพูดถึงภาพรวมหรือแม่แบบ สามารถนำเคล็ดลับนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจออนไลน์หรือ offline ก็ได้

Part 3 - Time Management

หลักการบริหารเวลา

Part 4 - BONUS

แบ่งปันธุรกิจ 4 โมเดลของผู้เขียนที่ทำเงินมากกว่า 1 ล้านบาท ภายในเวลา 4 เดือน โดยไม่เสียค่าโฆษณา

*** สำหรับคอร์สนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ ***


Your Instructor


May Taylor
May Taylor

Course Curriculum


  2. Business - การสร้างธุรกิจเงินล้าน ด้วยเงิน 0 บาท
Available in days
days after you enroll
  3. Time Management - เคล็ดลับการบริหารเวลา
Available in days
days after you enroll

Get started now!